Gần 12 tỷ đồng đầu tư dự án hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa

Cập nhật, 11:59, Thứ Tư, 15/02/2023 (GMT+7)

(VLO) UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giữa HTX Nông nghiệp Tân An Luông (huyện Vũng Liêm) và Công ty TNHH MTV Lương thực Tân Hồng giai đoạn 2022 - 2025 được thực hiện tại xã Tân An Luông (huyện Vũng Liêm).

Theo đó, dự án hỗ trợ trên tổng diện tích sản xuất lúa vụ Hè Thu là 710ha, sản lượng 4.402 tấn lúa; hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho HTX, hộ nông dân tham gia dự án; tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất lúa cho nông dân (15 lớp, 450 người dân); thiết lập và cấp mã số vùng trồng cho 300ha lúa trên địa bàn xã Tân An Luông.

Đồng thời hỗ trợ cung cấp vật tư đầu vào (giống lúa xác nhận, thuốc BVTV, phân bón) với giá ưu đãi và bao tiêu toàn bộ lúa hàng hóa của nông dân tham gia dự án, đảm bảo vùng nguyên liệu 300ha có hợp đồng tiêu thụ bền vững.

Dự án do HTX Nông nghiệp Tân An Luông chủ trì liên kết, có tổng kinh phí thực hiện là 11,95 tỷ đồng, gồm kinh phí đối ứng của các bên tham gia liên kết hơn 6,7 tỷ đồng và kinh phí hỗ trợ từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên 5,1 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trồng lúa.

Đồng thời, giúp HTX có vùng sản xuất lúa ổn định, đảm bảo sản lượng và chất lượng hàng hóa cung cấp cho các doanh nghiệp tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX.

TRUNG CHÁNH