Tạo động lực phát triển từ việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Cập nhật, 12:02, Thứ Tư, 15/02/2023 (GMT+7)
Quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023.
Quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023.

(VLO) Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2023, ngành kế hoạch - đầu tư (KH - ĐT) cần tổ chức thực hiện tốt công tác tham mưu trong việc đôn đốc, triển khai, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công nhằm tạo động lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều kết quả tích cực

Theo Chủ tịch UBND tỉnh - Lữ Quang Ngời, năm 2022 là một năm phấn khởi với những chỉ tiêu nhiệm vụ được thực hiện quyết liệt và đạt được kết quả rất tích cực.

Trong đó, ngành KH - ĐT với lực lượng chuyên môn tham mưu về các lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của ngành đã đảm bảo để thực hiện tốt các chỉ tiêu. Công tác tham mưu năm 2022 đạt được những kết quả tốt, hiệu quả.

Theo đó, năm 2022, Sở KH - ĐT đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc đánh giá, ban hành các cơ chế chính sách, kế hoạch, chương trình hành động về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đầu tư công.

Từ đó, tạo sự chủ động trong chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai thực hiện Công điện số 126 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...

Với vai trò là cơ quan thường trực BCĐ Xây dựng cơ bản, Sở KH - ĐT thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện kế hoạch vốn năm 2022.

Tập trung đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn Trung ương kéo dài, vốn ODA... Tổng số vốn kế hoạch năm 2022 thực hiện trên 3.303 tỷ đồng, đạt 66,46% kế hoạch và giải ngân đạt 65,97%.

Bên cạnh trong năm, đã tiếp xúc và làm việc với 40 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu về môi trường đầu tư của tỉnh (trong đó có 24 lượt nhà đầu tư nước ngoài); cấp chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 9 dự án, với tổng vốn đăng ký 3.177 tỷ đồng. Bên cạnh, đã phát triển 425 doanh nghiệp, tăng 100 doanh nghiệp so cùng kỳ; tổng số vốn đăng ký là 3.375,47 tỷ đồng, tăng 584 tỷ đồng.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 426 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, tăng 174 đơn vị so cùng kỳ. Trong năm, có 16 HTX thành lập mới, nâng tổng số toàn tỉnh có 185 HTX và 2 liên hiệp HTX…

Tham mưu khâu đột phá, đẩy nhanh giải ngân

Bà Phan Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, nêu một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đô thị, nhà ở của huyện và đề xuất “về cơ chế quy hoạch thống nhất, đưa vào thực hiện triển khai sẽ thuận lợi hơn và khuyến khích được nhà đầu tư”.

Quan tâm đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị.
Quan tâm đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị.

Cần quan tâm đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng đối với các đô thị để khuyến khích tập trung xây dựng các khu dân cư, khuyến khích người dân xây dựng nhà kiên cố.

“Tỉnh nên có quy trình, cơ chế chính thức về kêu gọi đầu tư đối với các dự án nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp.

Theo đó, nhằm để địa phương dễ triển khai thực hiện và thống nhất trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, kêu gọi nhà đầu tư và cũng như tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư”, bà Hạnh kiến nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh năm 2023 còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, đây là năm bản lề rất quan trọng để đẩy nhanh tốc độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo đó, ngành KH - ĐT cần quan tâm tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đúng, kịp thời, hiệu quả trong thực hiện các chỉ tiêu. Cần quan tâm tham mưu ở khâu đột phá. Trong điều kiện hiện nay, rất cần thiết những chính sách, mục tiêu mang tính đột phá.

Đồng thời, quan tâm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, chuyên môn về đầu tư...

Tăng cường công tác nghiên cứu tổng hợp, dự báo tốt cho công tác xây dựng kế hoạch, vấn đề quy hoạch, các cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Song song đó, đơn giản thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhằm tạo thuận lợi để thu hút đầu tư. Đặc biệt, đầu tư công là động lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, do đó, phải quyết liệt cho đầu tư công và các chương trình mục tiêu.

Trong đó, lưu ý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng…; quyết liệt hướng dẫn cho các chủ đầu tư, các địa phương, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo các ngành, các địa phương.

Đồng thời, quan tâm kiện toàn và phát huy các nhân tố tích cực, tăng nguồn đào tạo nguồn nhân lực, tạo nguồn quy hoạch… vì sự phát triển của ngành KH - ĐT và sự phát triển chung của tỉnh.

Theo chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023. Năm 2023, tỉnh đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu để triển khai thực hiện.

Trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8%, GRDP bình quân đầu người 77,2 triệu đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu 750 triệu USD, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,41%, thêm 5 xã đạt chuẩn NTM. Bên cạnh, UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư công năm 2023, tổng kế hoạch vốn là hơn 3.722 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 5.768 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương là hơn 11.056 tỷ đồng.

 

Bài, ảnh: SÔNG HẬU