271 doanh nghiệp thành lập mới

Cập nhật, 07:25, Thứ Năm, 04/08/2022 (GMT+7)

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng qua, tỉnh đã áp dụng các nhóm giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) có hoạt động sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động đầu tư…

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện về nhiều mặt. Toàn tỉnh đã có 271 DN thành lập mới với số vốn đăng ký trên 2.342 tỷ đồng và 3.177 lao động, tăng 68 DN và tăng 414 tỷ đồng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 8,65 tỷ đồng, nhưng giảm 0,85 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 85 DN quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, trong 7 tháng, số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 128 DN, tăng 36 DN so với cùng kỳ năm trước; 77 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 30 DN so với cùng kỳ năm trước; 48 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6 DN so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 6,9 DN rút lui khỏi thị trường.

LÝ AN