Xã Tân Hưng (Bình Tân)

81,5% cựu chiến binh có mức sống khá giàu

Cập nhật, 12:56, Thứ Ba, 10/05/2022 (GMT+7)

(VLO) Nhiệm kỳ 2017- 2022, Hội Cựu chiến binh xã đã giúp cho 2 hộ hội viên nghèo và 2 hộ cận nghèo vươn lên khá. Với 23 hộ khá và 8 hộ giàu, đã nâng tỷ lệ cựu chiến binh có mức sống khá giàu lên 81,5%.

Đến nay, toàn hội chỉ còn 2 hộ hội viên nghèo theo tiêu chí mới. Hàng năm, hội khảo sát tình hình hội viên gặp khó khăn để kịp thời tham mưu, vận động hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Tiếp tục duy trì các tổ góp vốn xoay vòng, giới thiệu việc làm cho cựu chiến binh và con em cựu chiến binh, cựu quân nhân…

Hội thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề, quy trình thực hiện VietGAP trên cây trồng; tuyên truyền cho hội viên tích cực chủ động sản xuất, nắm bắt thị trường, tiếp thu khoa học- kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

THỤY VŨ