Thơ

Khi mỗi ngày chúng ta tự hỏi…

Cập nhật, 23:23, Chủ Nhật, 05/02/2023 (GMT+7)

LÊ LAM HỒNG

Giữa đời thường

rất cần nhiều gương sáng

Người đảng viên phải gương mẫu, đi đầu

Lời Bác Hồ đã dạy, khắc sâu

Muốn làng nước đi theo, đảng viên cần đi trước (*) !

 

Nhớ từ thuở dân ta mất nước

Người đảng viên

lăn lộn với phong trào

Dẫu biết hiểm nguy, rình rập tù lao

Không sợ hy sinh, bám làng, bám đất…

 

Sống giữa lòng dân,

nghĩa tình chân thật

Bởi “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”…

 

Tấm gương sáng ngời giữa cảnh gian nan

Dân tin Đảng, dân một lòng theo Đảng!

Tự hào thay,

mùa xuân chiến thắng

Xây dựng quê hương to đẹp, đàng hoàng

Khối óc, bàn tay

viết lịch sử sang trang

Người đảng viên rất cần nêu gương sáng!

 

Lý tưởng đẹp vô cùng của Đảng,

Lo cho dân ấm no,

rộn rã khúc hát kết đoàn

Độc lập, tự do, hạnh phúc vô vàn

Có Đảng, có Bác Hồ đưa đường, dẫn lối…

 

Khi mỗi ngày chúng ta tự hỏi

Mình đã làm gì cho đất nước, quê hương?

Mình đã làm gì cho Tổ quốc yêu thương?

Thắm sắc cờ, mãi vọng vang lời thề trước Đảng …

 

(*) “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” - Hồ Chí Minh