Bộ tiêu chí an toàn thông tin cho camera giám sát

Cập nhật, 07:52, Thứ Ba, 14/05/2024 (GMT+7)

Ngày 7/5/2024, Bộ Thông tin-TT đã ra Quyết định số 724/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đối tượng áp dụng bộ tiêu chí này là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, đánh giá, lựa chọn và sử dụng thiết bị camera.

Theo bộ tiêu chí, thiết bị camera phải có tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho người sử dụng.

Đối với việc quản lý xác thực, thiết bị camera phải có chức năng quản trị hệ thống cho phép thay đổi thời gian khóa, số lần đăng nhập sai và khoảng thời gian đăng nhập sai liên tục; thiết lập mặc định khóa không cho đăng nhập trong vòng 5 phút, sau khi đăng nhập thất bại 5 lần liên tục trong khoảng thời gian 30 giây hoặc ngắn hơn.

Thiết bị camera cũng cần có chức năng yêu cầu người dùng bắt buộc thay đổi mật khẩu mặc định hoặc mật khẩu khởi tạo khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên; có chức năng kiểm soát mật khẩu an toàn, mật khẩu được tạo ra phải có yêu cầu về độ phức tạp đối với mật khẩu.

Thiết bị camera cần có chức năng xác thực cho phép xác thực nhiều loại đối tượng khác nhau như người dùng hoặc thiết bị với thiết bị với loại giá trị xác thực khác nhau; mật khẩu lưu trữ trên camera phải được mã hóa.

Thiết bị cần có chức năng cho phép người sử dụng xóa dữ liệu được thu thập và lưu trữ trên thiết bị camera; có chức năng thông báo cho người sử dụng xóa dữ liệu thành công/thất bại trên thiết bị khi thực hiện chức năng xóa; có chức năng xác nhận người dùng đồng ý xóa dữ liệu trước khi thực hiện xóa.

BT (theo luatvietnam.vn)