Danh mục 9 loại hàng hóa nguy hiểm khi vận chuyển phải tuân thủ theo quy chuẩn quốc gia

Cập nhật, 07:16, Thứ Sáu, 10/05/2024 (GMT+7)

Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2024/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa.

Theo đó, hàng hóa nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường bộ hoặc đường thủy nội địa có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia. Tùy theo tính chất hóa, lý, hàng hóa nguy hiểm được phân thành 9 loại và nhóm loại.

Bao gồm:

1- Chất nổ và vật phẩm dễ nổ, gồm 6 nhóm: chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng; chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng; chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc cả hai, nhưng không nổ rộng; chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể; chất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng; vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng.

2- Khí, gồm khí dễ cháy; khí không dễ cháy, không độc hại; khí độc hại.

3- Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy.

4- Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy; chất có khả năng tự bốc cháy; chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy.

5- Chất oxy hóa; peroxide hữu cơ.

6- Chất độc; chất gây nhiễm bệnh.

7- Chất phóng xạ.

8- Chất ăn mòn.

9- Chất và vật phẩm nguy hiểm khác.

BT (chinhphu.vn)