Chấp thuận cho Vĩnh Long chuyển mục đích sử dụng đất để làm đường giao thông

Cập nhật, 04:57, Thứ Ba, 07/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Tại Công văn số 96/TTg-NN ngày 6/3/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chấp thuận UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định chuyển mục đích sử dụng 16,81ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án đường từ QL53- KCN Hòa Phú (Đường tỉnh 909B)- đường Phú Lộc Bầu Gốc- QL1.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ.

UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai; về quyết định và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và ý kiến của Bộ TN- MT.

Bộ TN-MT chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án đường từ QL53- KCN Hòa Phú (Đường tỉnh 909B)- đường Phú Lộc Bầu Gốc- QL1, tỉnh Vĩnh Long; theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

BT (theo chinhphu.vn)