Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

Cập nhật, 06:57, Thứ Tư, 01/03/2023 (GMT+7)

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BGDĐT ngày 6/2/2023 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT). Theo đó, trường PTDTBT thực hiện các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông và các hoạt động giáo dục đặc thù. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/3/2023.

Thông tư 03 quy định, trường PTDTBT được Nhà nước thành lập cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc gia đình định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần thực hiện bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trường PTDTBT bảo đảm ổn định tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số và tỷ lệ học sinh bán trú như sau: tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số phải có ít nhất 50% trong tổng số học sinh của toàn trường là người dân tộc thiểu số.

Tỷ lệ học sinh bán trú: đối với trường PTDTBT tiểu học, có ít nhất 20% học sinh bán trú; đối với trường PTDTBT THCS, có ít nhất 45% học sinh bán trú; đối với trường PTDTBT tiểu học và THCS: có ít nhất 32,5% học sinh bán trú hoặc có ít nhất 20% học sinh tiểu học bán trú và 45% học sinh THCS bán trú.

Điều kiện học sinh được học trường PTDTBT là học sinh trong độ tuổi tiểu học và THCS thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Học sinh bán trú là học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ được cấp có thẩm quyền xét duyệt theo quy định của Chính phủ, do không thể tự đi đến trường hoặc điểm trường và trở về nhà trong ngày.

BT (theo chinhphu.vn)