Nội dung mới về thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Cập nhật, 05:41, Thứ Ba, 10/01/2023 (GMT+7)

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư 18/2022/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 31/12/2022 về thi hành Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Thông tư 18 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2023.

Cụ thể, về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, Thông tư 18 quy định một lần khám chỉ được cấp 1 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Trường hợp lao động trong cùng một thời gian được 2 chuyên khoa trở lên của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì chỉ được hưởng 1 giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám, chữa bệnh với nhiều bệnh khác nhau thì chỉ cấp 1 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và được giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với bệnh có chế độ cao nhất.

Trường hợp người bệnh điều trị bệnh lao theo Chương trình Chống lao quốc gia thì thời gian nghỉ tối đa không quá 180 ngày cho 1 lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Đặc biệt, Thông tư 18 bổ sung nội dung: Lao động bị phá thai, nạo, hút thai, sẩy thai, thai chết lưu mà tuổi thai từ 13 tuần tuổi trở lên thì được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH với thời gian nghỉ tối đa được hưởng theo Luật BHXH hiện hành nhưng không quá 50 ngày.

BT (theo luatvietnam.vn)