Thay đổi điều kiện của xe tập lái từ ngày 1/11/2022

Cập nhật, 05:21, Thứ Năm, 06/10/2022 (GMT+7)

Ngày 27/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/11/2022.

Cụ thể, Nghị định 70/2022 sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 6 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP về xe tập lái tại các cơ sở đào tạo lái xe như sau:

- Bổ sung quy định phải có xe tập lái các hạng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe;

- Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái;

- Trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng xe sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng xe sát hạch để vừa sát hạch lái xe, vừa đào tạo lái xe nhưng số lượng xe sát hạch dùng để tính lưu lượng đào tạo không được quá 50% số xe sát hạch sử dụng để dạy lái.

Ngoài ra, Nghị định 70/2022 bãi bỏ các quy định:

- Xe tập lái phải thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe;

- Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 1 năm trở lên với số lượng không vượt quá 50% số xe sở hữu cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo đối với xe tập lái các hạng B1, B2, C, D, E;

- Xe tập lái hạng FC có thể sử dụng xe hợp đồng với thời hạn và số lượng phù hợp với nhu cầu đào tạo. Riêng xe hạng B1, B2 có số tự động được sử dụng xe hợp đồng.

BT (theo phapluatvietnam.vn)