Viên chức lưu trữ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ 15/10/2022

Cập nhật, 05:40, Thứ Tư, 05/10/2022 (GMT+7)

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ. Thông tư này có hiệu lực từ 15/10/2022.

Thông tư 07 đã bãi bỏ hoàn toàn các quy định yêu cầu viên chức chuyên ngành lưu trữ phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng. Theo đó, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức ngành lưu trữ hiện nay như sau:

- Lưu trữ viên chính - Mã số: V.01.02.01: Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp CĐ, trung cấp ngành lưu trữ.

- Lưu trữ viên - Mã số: V.01.02.02: Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp CĐ, trung cấp chuyên ngành lưu trữ.

- Lưu trữ viên trung cấp - Mã số: V.01.02.03: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

BT (theo phapluatvietnam.vn)