Đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cập nhật, 22:57, Thứ Ba, 28/03/2023 (GMT+7)

 

Đại biểu Quốc hội phát biểu trên Hội trường Diên Hồng.
Đại biểu Quốc hội phát biểu trên Hội trường Diên Hồng.

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận về 7 dự thảo luật, trong đó có dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 5-7/4/2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 7 dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Cụ thể, đại biểu Quốc hội sẽ tập trung thảo luận về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về các dự thảo: Luật HTX (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự và thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Liên quan dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), chiều ngày 9/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Bộ TN-MT. Trên cơ sở báo cáo của Bộ TN-MT và Ủy ban Kinh tế, ý kiến của đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đại biểu dự họp, Chủ tịch Quốc hội kết luận công tác lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ đã được thực hiện nghiêm túc và nhận được sự hưởng ứng tích cực, rộng khắp của các giai tầng xã hội và các giới đối với dự thảo luật này.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, việc tổng hợp phải toàn diện, đầy đủ khách quan, trung thực, tôn trọng mọi ý kiến góp ý, không để xảy ra tình trạng có ý kiến không được tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ. Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần nêu rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và thực tiễn; ưu, nhược điểm của các phương án, cân nhắc lựa chọn phương án hợp lý nhất.

“Tổng hợp riêng những vấn đề góp ý mà hiện chưa được quy định trong dự thảo luật; đối với các ý kiến trái với chủ trương, đường lối của Đảng, trái Hiến pháp thì không tiếp thu nhưng cần giải trình thuyết phục; đối với những ý kiến đúng đắn, cần thiết nhưng chưa có kết luận của Trung ương thì có thể nghiên cứu, báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền”, kết luận nêu rõ.

Quá trình giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật cần lưu ý bám sát và thể chế hóa đầy đủ các nội dung đã nêu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; lưu ý chỉ cụ thể hóa những vấn đề đã chín, đã đủ rõ và đã có quyết sách của Trung ương; những vấn đề chưa đủ rõ, độ chín, Trung ương đã thảo luận, bàn kỹ nhưng không kết luận thì không đưa vào dự thảo luật.

PV

(Theo vov.vn)