Lao động nữ sinh đôi được tăng thời gian nghỉ thai sản không?

Cập nhật, 07:49, Thứ Tư, 15/03/2023 (GMT+7)

Tôi là nhân viên đang làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân và có hợp đồng lao động (LĐ), đóng BHXH đầy đủ. Tôi muốn biết LĐ nữ sinh đôi thì có được tăng thời gian nghỉ thai sản không?

Lê Mỹ Nhung

(Vũng Liêm)

Trả lời:

Điều 139 Bộ luật LĐ quy định về nghỉ thai sản. LĐ nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng, thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp LĐ nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Vấn đề này cũng được quy định tại khoản 1, Điều 34 Luật BHXH. Như vậy, trường hợp của bạn được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 7 tháng, thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng.

Ngoài ra, Điều 139 Bộ luật LĐ còn quy định, trong thời gian nghỉ thai sản, LĐ nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu có nhu cầu, LĐ nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng LĐ. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 điều này, LĐ nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng nhưng người LĐ phải báo trước, được người sử dụng LĐ đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người LĐ. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng LĐ trả, LĐ nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC