Có thể cung cấp giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú thay sổ hộ khẩu

Cập nhật, 10:01, Thứ Năm, 09/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Tôi được biết từ đầu năm 2023, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú bằng giấy không còn giá trị sử dụng nhưng khi con tôi làm thủ tục kết hôn thì bắt buộc phải có giấy xác nhận cư trú. Việc yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận nơi cư trú có phải là quy định bắt buộc và có thể thay thế bằng các giấy tờ khác không?

Nguyễn Thị Cẩm (Tam Bình)

Trả lời: Theo Luật Cư trú thì sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú bằng giấy không còn giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2023. Tuy nhiên, quá trình thực hiện có một số trường hợp cần phải có thông tin chính xác về nơi cư trú như người di chuyển nhiều nơi trong khoảng thời gian đủ tuổi kết hôn thì trình tự giải quyết xác nhận tình trạng hôn nhân bắt buộc phải có thông tin về nơi cư trú.

Tại Điều 14 Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ có quy định về việc khai thác, sử dụng thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID, mã QR hoặc thiết bị đọc chip trên CCCD gắn chip và các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức trên thì cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú như CMND, CCCD, giấy xác nhận cư trú, giấy thông báo mã định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC