Sử dụng 10 lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động

Cập nhật, 16:16, Thứ Tư, 08/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Tôi mới thành lập doanh nghiệp, hiện đang tuyển dụng lao động (LĐ). Tôi muốn hỏi là khi tuyển dụng LĐ vào làm việc thì có bắt buộc phải có nội quy LĐ không?

Trần Thanh Nhàn (TX Bình Minh)

Trả lời: Theo Điều 119 Bộ luật LĐ, người sử dụng LĐ sử dụng từ 10 người LĐ trở lên phải đăng ký nội quy LĐ tại cơ quan chuyên môn về LĐ thuộc UBND cấp tỉnh nơi người sử dụng LĐ đăng ký kinh doanh.

Như vậy, nếu bạn sử dụng từ 10 người LĐ trở lên thì phải đăng ký nội quy LĐ. Ngoài ra, tại điều này còn quy định, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy LĐ, người sử dụng LĐ phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy LĐ.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy LĐ, nếu nội dung nội quy LĐ có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về LĐ thuộc UBND cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng LĐ sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Người sử dụng LĐ có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy LĐ đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về LĐ thuộc UBND cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC