Diễn đàn thanh niên

Hoạt động Đoàn phải có sức hấp dẫn với thanh niên

Cập nhật, 06:11, Thứ Sáu, 28/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Cách đây chưa lâu trong cuộc đối thoại với thanh niên, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn- Nguyễn Anh Tuấn nhìn nhận: Hoạt động Đoàn vẫn còn những biểu hiện của việc hình thức, hô hào, khẩu hiệu.

Cấp Trung ương làm rất to tát, ra quân rầm rộ nhưng sức lan tỏa xuống đến cơ sở, tính rộng khắp, hiệu quả và bền vững thì không phải hoạt động nào cũng đạt được.

Có thể thấy trong những năm gần đây, tổ chức Đoàn có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên được tăng cường. Thanh niên luôn được tạo điều kiện học tập, lao động, tạo môi trường để rèn luyện, cống hiến.

Từ Ngày chủ nhật tình nguyện, Tháng Thanh niên đến các phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ sáng tạo… đã có rất nhiều phần việc thanh niên hữu ích mang lại lợi ích thiết thực được xã hội đánh giá cao; nhiều thế hệ trẻ được khẳng định mình, phát huy sức trẻ cho cộng đồng.

Tuy nhiên, một số hoạt động của Đoàn còn nặng về bề nổi, dàn trải; một số phong trào chỉ thu hút được thanh niên tiên tiến tham gia, kết quả thiếu tính bền vững...

Thực tế, tại một số nơi, đoàn viên, thanh niên rất ít khi tham gia sinh hoạt, các hoạt động phong trào; việc giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, truyền thống cách mạng cho bạn trẻ cũng chưa thường xuyên…

Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, những việc này Đoàn đều nhận thức được và đang cố gắng tiếp tục điều chỉnh để hoạt động thật sự hấp dẫn, thu hút thanh niên hơn nữa. Hiện nay, Đoàn không thiết kế phong trào chung mà trên cơ sở 3 phong trào lớn phù hợp cho từng đối tượng thanh niên.

Bên cạnh, cùng với việc khơi sức, tổ chức Đoàn cũng luôn chăm lo cho thanh niên có cơ hội phát triển toàn diện. Khi tổ chức phong trào, thanh niên được trở thành chủ thể thực hiện chứ không phải tổ chức ra rồi mời thanh niên đến xem, vỗ tay…

Ngày nay, thanh niên không nhìn thấy đóng góp của mình trong các hoạt động, không được khẳng định cái tôi sẽ không tham gia và hoạt động của Đoàn sẽ trở nên xơ cứng.

Chính vì thế, tổ chức Đoàn, cụ thể hơn là cán bộ Đoàn phải năng động, sáng tạo để hoạt động do mình thiết kế, tổ chức tự thân phải có sức hấp dẫn với thanh niên, để các bạn tự tìm đến tham gia.

TUỆ LÂM