Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý

Cập nhật, 15:11, Thứ Hai, 12/08/2019 (GMT+7)

Sáng 12/8/2019, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 124 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3).

Năm 2019, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã phối hợp với Học viện chính trị khu vực II tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Năm 2019, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã phối hợp với Học viện chính trị khu vực II tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

 tái cơ cấu nông nghiệp gắn với nông nghiệp công nghệ cao; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về vấn đề dân tộc, tôn giáo; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… Qua các chuyên đề còn gợi mở những vấn đề đặt ra và gợi ý chính sách đối với địa phương.Trong 5 ngày (12- 18/6/2019), học viên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thông qua 9 chuyên đề, gồm: Phát triển bền vững văn hóa và con người Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế; công tác đánh giá và bổ nhiệm cán bộ của Đảng trong tình hình hiện nay; xác định tầm nhìn và lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của người cán bộ lãnh đạo, quản lý;

Theo đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, những năm qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ các cấp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh nhà. Lớp học chủ yếu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, có tính chất gợi mở để học viên tự nghiên cứu, vận dụng thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho công tác.

Qua lớp học nhằm giúp nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI