Xử phạt khi vi phạm quy định về thời giờ làm việc đối với lao động chưa thành niên

Cập nhật, 16:50, Thứ Năm, 18/04/2019 (GMT+7)

Xin hỏi, người sử dụng lao động vi phạm quy định về thời giờ làm việc với lao động chưa thành niên thì bị xử phạt như thế nào?

Nguyễn Minh Cường

(Tam Bình)

Trả lời:

Người sử dụng lao động vi phạm quy định về thời giờ làm việc đối với lao động chưa thành niên thì bị xử phạt hành chính như sau:

Phạt tiền từ 10- 15 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: sử dụng lao động chưa thành niên làm việc quá giờ quy định tại khoản 2 Điều 163 của Bộ luật Lao động năm 2012; sử dụng người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi làm thêm giờ vào ban đêm, trừ một số nghề, công việc được pháp luật cho phép.

Phạt tiền từ 20- 25 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

Sử dụng lao động là người chưa thành niên làm công việc, tại nơi làm việc bị cấm sử dụng theo quy định tại Điều 165 của Bộ luật Lao động năm 2012;

Sử dụng lao động dưới 15 tuổi làm công việc ngoài danh mục được pháp luật cho phép theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 164 của Bộ luật Lao động.

PHÒNG BẠN ĐỌC