Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Phạm Hùng đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025

Cập nhật, 05:47, Thứ Ba, 28/06/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Trường Chính trị Phạm Hùng tiếp tục phát huy nội lực, tham mưu đề xuất cấp trên bổ sung đủ nguồn nhân lực còn thiếu, chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác- Lênin cho giảng viên, quyết tâm phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn theo quy định.

Đồng thời chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị Phạm Hùng tham mưu, đề xuất, kiến nghị những giải pháp để giảng viên, viên chức Trường Chính trị được thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (viên chức hạng II) góp phần đáp ứng được nguồn nhân lực có chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng trường đạt chuẩn, phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Phạm Hùng đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025.

YẾN- THỊNH