Từ 7- 26/6: Tiêm vắc xin COVID- 19 đợt 3 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật, 18:15, Thứ Ba, 01/06/2021 (GMT+7)

(VLO) Sở Y tế xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thời gian thực hiện từ ngày 7/6/2021 và kết thúc tiêm trước ngày 25/6/2021.

Theo đó, đối tượng tiêm vắc xin đợt 3 gồm những người cung cấp dịch vụ thiết yếu: vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước; giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người; số đối tượng chưa tiêm hoặc hoãn tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong đợt 2 trước đó.

Ngoài ra, còn có 100% đối tượng đã tiêm mũi 1 sẽ được tiêm mũi 2, gồm cả lực lượng Công an tỉnh đã tiêm mũi 1 (dự kiến thời gian tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 trước đó sẽ thực hiện tiêm từ ngày 9/7/2021).

Tổng số đối tượng tiêm đợt 3 là 32.352 đối tượng (kể cả 882 đối tượng hoãn tiêm mũi 1 của đợt 2 trước đó). Trong 32.352 đối tượng tiêm đợt 3, có 9.000 người đã hoàn thành tiêm mũi 1 trước đó được tiếp tục tiêm mũi 2 và có 23.352 người mới tiêm lần đầu mũi 1 theo thứ tự ưu tiên.  

Tổng số vắc xin được Bộ Y tế phân bổ đợt 3 là 25.400 liều. Trong đợt 3, có 11 điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện đa khoa tỉnh, 8 Trung tâm y tế huyện- thị- thành và Bệnh xá Công an tỉnh.

THÚY QUYÊN