Nâng cao nhận thức, vai trò công tác phụ nữ và thanh niên trong tình hình mới

Cập nhật, 19:09, Thứ Năm, 21/09/2023 (GMT+7)

(VLO) Ngày 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

HẢI YẾN- TẤN TÂN- NGỌC LIỄU (Thực hiện)