Sáng tạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Cập nhật, 19:03, Thứ Năm, 21/09/2023 (GMT+7)

(VLO) Sáng 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) 25 của BCH Trung ương Đảng khóa XI và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 43 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện NQ 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

XUÂN TƯƠI- NGUYÊN KHÁNH- NGỌC LIỄU (Thực hiện)