Đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện phục vụ thiếu nhi

Cập nhật, 08:48, Thứ Bảy, 04/03/2023 (GMT+7)

 

Tăng cường hoạt động xã hội hóa xây dựng thư viện ở trường học.
Tăng cường hoạt động xã hội hóa xây dựng thư viện ở trường học.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh đổi mới hoạt động thư viện, tạo môi trường văn hóa đọc lành mạnh, thân thiện cho thiếu nhi, góp phần định hướng cho thiếu nhi trong tiếp cận, xử lý thông tin có tác dụng tích cực đối với sự phát triển đời sống tinh thần, trí tuệ.

Đồng thời, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn cho các em thiếu nhi, chú trọng thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn. Bên cạnh đó, tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa đọc, đặc biệt là hình thành thói quen đọc, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi.

Nội dung thực hiện bao gồm: tăng cường công tác tuyên truyền triển khai chủ trương, chính sách phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; đẩy mạnh đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện; xây dựng các mô hình khuyến đọc trong cộng đồng. Cùng với đó, tăng cường hoạt động phối hợp, kết nối giữa các loại hình thư viện; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất thư viện và tăng cường hoạt động xã hội hóa.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ