Khai mạc Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023)

Cập nhật, 11:54, Thứ Hai, 27/02/2023 (GMT+7)

 

Xem video clip

Sáng 27/2, Bộ Văn hóa - TT - DL, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức khai mạc Hội thảo khoa học quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển" bằng hình thức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Tham dự hội thảo có đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng- Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa - TT - DL; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Tại điểm cầu Vĩnh Long có đồng chí Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành, các địa phương trong tỉnh tham dự (ảnh).

80 năm trước, tháng 2/1943, “Đề cương về văn hóa Việt Nam” - văn kiện chính thức đầu tiên về công tác văn hóa, văn nghệ do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Cho đến nay, bản Đề cương này vẫn còn nguyên giá trị. Hội thảo khoa học nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, giới thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua.

Hội thảo huy động sự tham gia của các cơ quan tham mưu, chỉ đạo, quản lý văn hóa và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa trong cả nước nhằm làm rõ các giá trị cốt lõi của Đề cương văn hóa Việt Nam; quá trình vận dụng, phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử; những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng.

Hội thảo cũng là dịp để làm rõ các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của Đề cương văn hóa Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu phát triển văn hóa theo hướng bền vững theo yêu cầu của bối cảnh đương đại.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG