Hướng dẫn thực hiện các nội dung thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia

Cập nhật, 15:23, Thứ Năm, 01/12/2022 (GMT+7)
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.

(VLO) Ngày 1/12, Bộ Thông tin – TT tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện các nội dung thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021 – 2025. (ảnh)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến các chuyên đề: Hướng dẫn thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong CTMTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tiểu dự án 10.1 và 10.2 thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thời gian qua và công tác xây dựng kế hoạch, dự toán đề xuất năm 2023 trong các CTMTQG giai đoạn 2021 – 2025.

Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Phạm Đức Long nhấn mạnh, Bộ luôn nhận thức rõ việc quản lý thực hiện nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong các CTMTQG là nhiệm vụ rất quan trọng; đến nay, Bộ Thông tin -TT đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn.

Hội nghị nhằm làm rõ các vấn đề, nội dung để các ban ngành, địa phương thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ và các văn bản do các cơ quan liên quan ban hành. Từ đó, các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện năm 2023.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA