Hơn 1.000 lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề

Cập nhật, 12:12, Thứ Ba, 20/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Trong khoảng 9.000 hồ sơ người lao động được tiếp nhận, giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đã có hơn 1.000 người được hỗ trợ học nghề, tính từ đầu năm đến nay. Bình quân hàng tháng, đơn vị có chức năng tiếp nhận, giải quyết khoảng 1.000 hồ sơ người lao động hưởng BHTN.

Tháng 8/2022, trong 1.075 hồ sơ đề nghị hưởng BHTN của người lao động, 39,6% là lao động ngoài tỉnh, 60,4% lao động trong tỉnh. Nguyên nhân nghỉ việc do người lao động và người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn chiếm chủ yếu với 98%.

Cùng với tiếp nhận, giải quyết BHTN cho người lao động đầy đủ, kịp thời, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thực hiện tốt công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động; hỗ trợ lao động hưởng BHTN học nghề để tạo điều kiện chuyển đổi nghề, sớm quay lại thị trường lao động.

MINH THÁI