3.257 hộ bị ảnh hưởng các công trình đã bàn giao mặt bằng

Cập nhật, 13:24, Thứ Tư, 21/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo UBND TP Vĩnh Long, toàn thành phố có 23 công trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; trong đó 15 công trình thực hiện bởi nguồn vốn ngân sách, 8 công trình vốn vay ODA với 3.690 hộ bị ảnh hưởng.

Đến nay, đã có 3.478 hộ nhận tiền bồi thường, đạt 94,3%. Tổng số tiền đã chi trả gần 1.583 tỷ đồng. Hiện 3.257 hộ đã bàn giao mặt bằng, đạt 88,3%. Đến ngày 25/8/2022, đã tiếp nhận 21 đơn yêu cầu nâng giá bồi thường đất, nhà, vật kiến trúc, hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm, tái định cư…

Các trường hợp này đã được UBND TP Vĩnh Long và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Vĩnh Long trả lời bằng văn bản.

Từ nay đến cuối năm, UBND TP Vĩnh Long tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án; tăng cường tuyên truyền, vận động giải thích rõ các quy định pháp luật về giá đất bồi thường và chính sách bồi thường, hỗ trợ để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng; đồng thời giải quyết từng trường hợp cụ thể theo thẩm quyền.

THỤY VŨ