Thành lập 210 đội thanh niên tham gia đảm bảo an ninh trật tự

Cập nhật, 06:16, Thứ Sáu, 16/09/2022 (GMT+7)

Phát huy vai trò của thanh niên tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Cụ thể, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên; triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn Đoàn. Bên cạnh, thực hiện hiệu quả nhiều mô hình, công trình, phần việc thanh niên trong xây dựng khu dân cư an toàn, văn hóa; đẩy mạnh chương trình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trong trường học.

Kết quả, từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 210 đội thanh niên xung kích, thanh niên tự quản, vọng gác thanh niên; phối hợp với lực lượng công an tổ chức trên 9.100 lượt tuyên truyền phòng, chống ma túy và đăng hàng trăm tin, bài trên website, fanpage của tổ chức Đoàn… góp phần tích cực trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

CẨM HUỆ