Lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện đại hội Đoàn

Cập nhật, 21:45, Thứ Tư, 25/05/2022 (GMT+7)

Theo đó, từ ngày 15/5- 7/2022, Đoàn các cấp trong tỉnh sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI và văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022- 2027 trong các ủy viên BCH Tỉnh Đoàn khóa X, đơn vị trực thuộc, cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, tri thức trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Nội dung lấy ý kiến tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh, cấp toàn quốc nhiệm kỳ qua; những nhiệm vụ và giải pháp tổ chức Đoàn cần chú trọng, quan tâm trong nhiệm kỳ tới, về mục tiêu, các nhóm chỉ tiêu, khẩu hiệu hành động, các chương trình, đề xuất các đề án trọng điểm giai đoạn 2022- 2027.

Bên cạnh đó, khuyến khích cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hiến kế cho tổ chức Đoàn trên các mặt công tác giáo dục, tổ chức các phong trào, xây dựng Đoàn, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi; điều chỉnh, bổ sung các phong trào cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và tình hình thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới...

Qua đó, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đoàn và thanh thiếu nhi, giúp tổ chức Đoàn các cấp nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên để bổ sung vào các chủ trương, Nghị quyết của Đoàn trong thời gian tới.

CẨM HUỆ