Mang Thít

Đến năm 2025: 20% sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Cập nhật, 13:53, Thứ Năm, 02/06/2022 (GMT+7)

 

Mang Thít từng bước đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất.
Mang Thít từng bước đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất.

(VLO) Đó là một trong những mục tiêu đến năm 2025 của Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2022- 2030 trên địa bàn huyện Mang Thít.

Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch là đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nhằm xây dựng và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tăng chất lượng, giảm giá thành, nâng cao tính cạnh tranh của nông sản; từng bước thích ứng biến đổi khí hậu, hạn chế suy thoái tài nguyên nước- đất, giảm tối thiểu phát thải nhà kính.

Nâng cao sự hiểu biết và nhận thức của người sản xuất, làm chủ công nghệ, ứng dụng, chuyển giao, từng bước hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp,…

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp- thủy sản tăng bình quân 2,6%/năm; 1.500ha đất nông nghiệp sản xuất theo hướng hữu cơ, GAP, an toàn thực phẩm đạt; đến năm 2030 đạt 3.000ha; 40% diện tích cây trồng áp dụng phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh, đến năm 2030 đạt 90%; 20% sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đến năm 2030 đạt 50%,…

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong thời gian tới là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thu hút đầu tư xây dựng và phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,…

Tin, ảnh: THẢO LY