Tăng cường kết nối, liên kết các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản

Cập nhật, 21:03, Chủ Nhật, 13/11/2022 (GMT+7)

Năm 2023, Huyện ủy Mang Thít sẽ tập trung chỉ đạo tăng cường kết nối, liên kết các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản, xây dựng sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp - thủy sản tăng 2,6%.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, năng suất và chất lượng sản phẩm; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao; chủ động phòng trị có hiệu quả dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Năm 2022, Huyện ủy Mang Thít đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giảm dần diện tích trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng màu, cây lâu năm, chăn nuôi gia công quy mô trang trại; giá các mặt hàng nông sản ổn định, giúp nông dân thu nhập khá, góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành, đảm bảo mục tiêu phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.

NGUYỄN XUÂN