Đến năm 2030

Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả đạt 30 triệu USD

Cập nhật, 13:49, Thứ Năm, 11/08/2022 (GMT+7)

(VLO) Đó là một trong những mục tiêu tại Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vừa được UBND tỉnh ban hành.

Theo đó, đề án đề ra mục tiêu ngành chế biến rau quả đến năm 2030 phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững; đáp ứng được yêu cầu sản xuất và nhu cầu thị trường tiêu thụ; có trình độ công nghệ tiên tiến gắn với các vùng sản xuất rau quả tập trung, sản lượng hàng hóa lớn; sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm có khả năng cạnh tranh cao góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam đứng trong số 5 nước hàng đầu thế giới.

Cụ thể, đến năm 2030: Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của tỉnh là 30 triệu USD; giảm tổn thất sau thu hoạch rau quả đến 2030 đạt nhỏ hơn 10%; trên 70% cơ sở chế biến, bảo quản rau quả xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt trình độ và công nghệ sản xuất tiên tiến,…

Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra để thực hiện trong thời gian tới là: Đẩy mạnh đầu tư nâng cao năng lực chế biến rau quả; phát triển cơ sở sơ chế, bảo quản rau quả tươi; đẩy mạnh chế biến các sản phẩm rau quả chủ lực, sản phẩm có giá trị gia tăng cao; tổ chức sản xuất rau quả nguyên liệu phục vụ chế biến,…

Theo UBND tỉnh, sản xuất và chế biến, bảo quản rau quả của tỉnh hiện nay chưa đáp ứng được như kỳ vọng, chưa phát huy hết tiềm năng. Đề án này là bước cụ thể hoá cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

NGUYÊN KHANG