Khối các trường ĐH, CĐ tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

Cập nhật, 16:02, Thứ Năm, 02/02/2023 (GMT+7)

Trong năm 2022, các trường thuộc khối thi đua CĐ - ĐH tỉnh Vĩnh Long thực hiện và nghiệm thu 98 đề tài nghiên cứu khoa học, đạt 163% so với số lượng đăng ký cho khối. Khối các trường ĐH - CĐ gồm: ĐH Xây dựng Miền Tây, ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, ĐH Cửu Long, CĐ nghề Vĩnh Long, Phân hiệu ĐH Kinh tế tại Vĩnh Long, CĐ Vĩnh Long và Trường Chính trị Phạm Hùng.

Bên cạnh đó, các trường trong khối thi đua đều thực hiện tốt công tác đăng ký sáng kiến cải tiến, bài báo khoa học trong năm. Qua đó, đã thực hiện 625 sáng kiến và bài báo khoa học đạt 553% so với số lượng
đăng ký.

Bên cạnh công tác nghiên cứu khoa học các trường còn tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học các cấp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức nhiều cuộc hội thảo tọa đàm khoa học các cấp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác nghiên cứu khoa học của các đơn vị.

Có được điều này là nhờ chất lượng đội ngũ giảng viên viên chức của tất cả các trường đều đạt Chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ trở lên theo quy định. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước theo chức danh nghề nghiệp cho viên chức.

CAO HUYỀN