Hỗ trợ người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cập nhật, 20:35, Thứ Hai, 10/06/2024 (GMT+7)

Thông tư 03/2024/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2024 của Bộ Lao động-TB-XH hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chính thức có hiệu lực từ 5/6/2024.

Theo đó, đối với người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

Hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ: Tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học;

Hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo: 50.000 đồng/người/ngày;

Hỗ trợ tiền ở trong thời gian đào tạo: 400.000 đồng/người/tháng...

Đối với người lao động thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

Hỗ trợ tiền đào tạo nghề, bổ túc kỹ năng nghề theo chi phí thực tế, tối đa theo mức quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 7 Thông tư 152/2016/TT-BTC;

Hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ theo chi phí thực tế, tối đa bằng 70% và hỗ trợ các chi phí khác theo mức hỗ trợ đối với đối tượng người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 25 Thông tư 55.

BT (theo luatvietnam.vn)