Giảm 0,5% mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam

Cập nhật, 05:50, Thứ Năm, 16/03/2023 (GMT+7)

Ngày 14/3/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 314/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN .

Theo đó, quyết định giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam như sau:

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,0 %/năm. (Trước đây theo Quyết định 1813/QĐ-NHNN là 5,5 %/năm).

Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,0 %/năm. (Trước đây theo Quyết định 1813/QĐ-NHNN là 6,5 %/năm).

Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày 15/3/2023 được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay.

Quyết định 314/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/3/2023 và thay thế Quyết định 1813/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022.

BT (theo thuvienphapluat.vn)