Quy định thời gian giám định điều kiện thanh toán dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT

Cập nhật, 08:42, Thứ Tư, 21/12/2022 (GMT+7)

BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 về Quy trình giám định BHYT.

Trong đó, quy định nội dung, thời gian giám định điều kiện thanh toán dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT như sau:

- Nội dung giám định điều kiện thanh toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh:

+ Xác định dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.

+ Điều kiện về chỉ định và thực hiện dịch vụ kỹ thuật phù hợp với loại hình hoạt động, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, thiết bị y tế, người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

+ Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Thời gian giám định và thời điểm áp dụng danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

+ BHXH tỉnh hoàn thành việc giám định theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 17 Quy trình kèm theo Quyết định 3618/QĐ-BHXH trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lần đầu với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 3 ngày làm việc trong các trường hợp khác kể từ ngày nhận đủ tài liệu và danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nêu tại Điều 15 Quy trình kèm theo Quyết định 3618/QĐ-BHXH.

+ Thời điểm áp dụng danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT kể từ ngày nhận đủ tài liệu và danh mục của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

BT (theo thuvienphapluat.vn)