Từ 31/10, sữa tươi, tổ yến cần giám sát vệ sinh thú y khi sử dụng làm thực phẩm

Cập nhật, 06:32, Thứ Tư, 26/10/2022 (GMT+7)

Bộ Nông nghiệp - PTNT ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 1/6/2016 của Bộ Nông nghiệp - PTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Thông tư 10/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 31/10/2022.

Về quy định về kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm, theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT, đối tượng kiểm tra, giám sát gồm:

1- Động vật đưa vào giết mổ;

2- Thịt và sản phẩm thịt tại cơ sở giết mổ và kinh doanh;

3- Mật ong tại các cơ sở chăn nuôi, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh;

4- Các loại sản phẩm động vật khác khi có yêu cầu.

Tại Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT, Bộ Nông nghiệp - PTNT đã sửa đổi, bổ sung đối tượng giám sát gồm:

1- Động vật đưa vào giết mổ;

2- Thịt và sản phẩm thịt tại cơ sở giết mổ và kinh doanh;

3- Sữa tươi nguyên liệu, mật ong, tổ yến tại các cơ sở chăn nuôi, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh;

4- Sản phẩm động vật nhập khẩu sử dụng làm thực phẩm;

5- Các loại sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm khác khi có yêu cầu.

BT (theo chinhphu.vn)