Thêm nhiều đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Cập nhật, 06:55, Thứ Năm, 23/06/2022 (GMT+7)

Ngày 9/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm (BH) nông nghiệp. Quyết định 13/2022 có hiệu lực từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

So với quy định hiện nay tại Quyết định 22/2019/QĐ-TTg, quy định mới đã bổ sung một số đối tượng BH được hỗ trợ phí BH nông nghiệp. Cụ thể, bổ sung cao su, hồ tiêu, điều, cà phê vào nhóm cây trồng; bổ sung heo vào nhóm vật nuôi; bổ sung cá tra vào nhóm nuôi trồng thủy sản. Tổng hợp đối tượng BH được hỗ trợ phí BH nông nghiệp.

- Cây trồng: lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê.

- Vật nuôi: trâu, bò, heo.

- Nuôi trồng thủy sản: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

Địa bàn được hỗ trợ phí BH nông nghiệp

1. Đối với cây trồng:

a) Đối với cây lúa, tại các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp.

b) Đối với cây cao su, tại các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.

c) Đối với cây cà phê, tại các tỉnh: Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước.

d) Đối với cây hồ tiêu, tại các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu.

đ) Đối với cây điều, tại các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai.

2. Đối với vật nuôi:

a) Đối với trâu, bò, tại các tỉnh- thành trực thuộc Trung ương: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương.

b) Đối với heo, tại các tỉnh- thành trực thuộc Trung ương: Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai.

3. Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, tại các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Ngoài ra, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa là 90% phí BH nông nghiệp. Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo quy định nêu trên được hỗ trợ tối đa 20% phí BH nông nghiệp...

BT (theo dangcongsan.vn)