Tổng Bí thư: Tiếp tục tổ chức lực lượng quân đội "tinh, gọn, mạnh"

Cập nhật, 05:38, Thứ Ba, 26/12/2023 (GMT+7)

Sáng 25/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 8 Hội nghị Quân ủy Trung ương.

Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đại tướng Phan Văn Giang- Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.

Năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2022, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là: Quân đội đã chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Quân đội luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Đề án danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong quân đội; giải thể, sáp nhập, điều chuyển, thành lập mới một số cơ quan, đơn vị theo kế hoạch.

Tổ chức các cuộc diễn tập trên các hướng chiến lược với quy mô lớn, nhiều nội dung, phương pháp mới, qua đó nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng bảo đảm, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Hoạt động đối ngoại quốc phòng cùng với đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân tiếp tục nâng cao vị thế uy tín của đất nước và quân đội.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh. Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân học tập cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Trong nhiều nội dung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, yêu cầu quyết tâm thực hiện bằng được việc điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội năm 2024 với yêu cầu tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh để đến năm 2025 chúng ta cơ bản hoàn thành được mục tiêu tinh gọn, mạnh và tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

PV (theo vtv.vn)