Thể chế hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ"

Cập nhật, 16:45, Thứ Ba, 14/03/2023 (GMT+7)

Đồng chí Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã lưu ý như trên tại hội nghị tổng kết kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 vào ngày 13/3.

Năm 2023, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong cải cách hành chính.
Năm 2023, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong cải cách hành chính.

Theo đó, cần tuyên truyền sâu rộng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở- được Quốc hội thông qua tháng 11/2022, để dân biết, dân hiểu, dân thực thi; tiếp tục thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, đảm bảo nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và vị trí, việc làm mỗi cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2022, công tác dân vận chính quyền được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Qua đó, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận.

Kết quả này góp phần quan trọng thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; công tác cải cách hành chính được thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ; các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, nhằm tiết kiệm thời gian cho các tổ chức và công dân; ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt. Các chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ; về tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị; về phục vụ hành chính đều đạt cao hơn mức trung bình chung cả nước…

Qua đây, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và quản lý điều hành của chính quyền trong tỉnh.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN