Chủ tịch Quốc hội: Nhận diện hành vi lạm quyền trong xây dựng pháp luật

Cập nhật, 19:16, Thứ Năm, 09/03/2023 (GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong tất cả các khâu từ đề xuất chính sách cho đến soạn thảo, ban hành chính sách pháp luật.

Sáng 9/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội.

Tại phiên họp, Đảng đoàn Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật (quy định); Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội” và Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội với Đảng uỷ cơ quan văn phòng Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội.

Đảng đoàn Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày dự thảo tờ trình quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.

Trên cơ sở tờ trình và các ý kiến tại phiên họp, kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng đoàn Quốc hội đánh giá cao Ban soạn thảo dự thảo quy định và Thường trực Ủy ban Tư pháp đã làm việc khoa học, công phu, lấy ý kiến nhiều cơ quan, chuyên gia để xây dựng một đề án chất lượng trong thời gian rất sớm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ban soạn thảo dự thảo quy định tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Đảng đoàn Quốc hội tại phiên họp.

Đồng thời, tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, theo đó, tập trung vào vấn đề kiểm soát quyền lực; phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.

Trên cơ sở đó, xác định nội hàm của kiểm soát quyền lực, cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng pháp luật, nhận diện các hành vi lạm quyền trong xây dựng pháp luật ra sao.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải chú trọng cả quy định “phòng” và quy định “chống”.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải chú trọng cả quy định “phòng” và quy định “chống”.

Lưu ý công tác xây dựng pháp luật có rất nhiều khâu, liên quan đến rất nhiều chủ thể khác nhau, không chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền mà còn cả đối tượng chịu sự tác động, điều chỉnh của chính sách, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật không chỉ có Quốc hội giám sát Chính phủ mà nhiều cơ quan, chủ thể phải cùng giám sát lẫn nhau, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong tất cả các khâu từ đề xuất chính sách cho đến soạn thảo, ban hành chính sách pháp luật.

Trên cơ sở đó, xây dựng các quy định cụ thể, hiệu quả. Đặc biệt, phải chú trọng cả quy định “phòng” và quy định “chống”, có chế tài cụ thể, rõ ràng để bảo đảm kiểm soát quyền lực hiệu quả.

Nhất trí với nhiều ý kiến tại phiên họp về việc quy định này chỉ nên tập trung vào công tác xây dựng pháp luật, không bàn rộng ra khâu tổ chức thực hiện pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục chỉ đạo việc tổng kết, rà soát, đánh giá việc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện hơn nữa quy trình xây dựng pháp luật;

tăng cường chỉ đạo công tác giám sát việc tổ chức thực thi pháp luật, rà soát, phát hiện những lỗ hổng, những sơ hở trong hệ thống pháp luật, hiện đang làm và tới đây phải chặt chẽ hơn, thường xuyên hơn để từ đó kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Đổi mới, nâng cao công tác truyền thông.

Cho ý kiến về Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội biểu dương cố gắng, nghiêm túc khẩn trương của Ban chỉ đạo đề án, chuẩn bị kỹ lưỡng công phu cũng như tranh thủ ý kiến các cơ quan liên quan.

Thống nhất tên gọi của đề án là “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về tổ chức và hoạt động của Quốc hội”.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, ban chỉ đạo, ban biên tập cần thiết kế lại bố cục đề án, hoàn thiện dự thảo kết luận của Đảng đoàn Quốc hội, trong đó xác định rõ quan điểm của Đảng đoàn Quốc hội về đổi mới, nâng cao công tác truyền thông. Thiết kế rõ mục tiêu, tiêu chí về chất lượng và làm rõ hệ thống các giải pháp về con người, nguồn lực.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu sớm ban hành kế hoạch thực hiện, cụ thể hoá từng nhiệm vụ đối với cơ quan, đơn vị ngay sau khi có kết luận của Đảng đoàn Quốc hội.

Cũng trong sáng nay đã diễn ra Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội với Đảng uỷ cơ quan văn phòng Quốc hội.

Theo quy chế, Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp trong quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; phối hợp trong công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội với Đảng uỷ cơ quan văn phòng Quốc hội.
Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội với Đảng uỷ cơ quan văn phòng Quốc hội.

Cùng với đó triển khai phối hợp công tác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan đã được quy định tại các văn bản của Đảng, Quy chế làm việc của Đảng đoàn Quốc hội, Quy chế làm việc của Đảng ủy cơ quan. Chủ động phối hợp kịp thời, chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao./.

Theo Lê Tuyết/VOV