Khai sinh cho con trước khi cha mẹ đăng ký kết hôn thế nào?

Cập nhật, 07:30, Thứ Năm, 24/11/2022 (GMT+7)

Tôi vừa sinh con nhưng vợ chồng chưa đăng ký kết hôn. Vậy trường hợp có con trước khi đăng ký kết hôn thì thông tin về người cha có được ghi vào giấy khai sinh không?

Lê Thùy Như

(Vũng Liêm)

Trả lời:

Vấn đề bạn quan tâm được nêu tại khoản 3, Điều 16 Thông tư 04 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Theo đó, trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, chưa được đăng ký khai sinh mà khi đăng ký khai sinh, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì thông tin về người cha được ghi ngay vào giấy khai sinh của người con mà không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, con. Trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cung cấp thông tin về người mẹ và lập văn bản thừa nhận con chung không đúng sự thật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều này theo quy định tại Điều 5 thông tư này.

Do đó, trường hợp bạn đăng ký khai sinh cho con được sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn và vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì thông tin về người cha được ghi ngay vào giấy khai sinh của con mà không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, con.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC