Ngành giáo dục thành lập hội đồng khảo sát sự hài lòng của người dân

Cập nhật, 07:20, Thứ Tư, 12/02/2020 (GMT+7)

Sở GD- ĐT vừa có quyết định thành lập hội đồng khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công. Theo đó, hội đồng gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 1 thư ký, 11 ủy viên và các thành viên thuộc tổ thu thập dữ liệu, tổ phân tích dữ liệu. Bà Trương Thanh Nhuận- Phó Giám đốc Sở GD- ĐT làm chủ tịch hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công, tổng hợp, đánh giá và báo cáo theo quy định.

CÔNG NGÔN