Học sinh Vĩnh Long được nghỉ đến ngày 16/2

Cập nhật, 14:49, Thứ Sáu, 07/02/2020 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định thống nhất về đề xuất của Sở GD- ĐT kéo dài thời gian tạm nghỉ học cho trẻ em, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc Sở GD- ĐT.

Theo đó, trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc Sở GD- ĐT tạm nghỉ học đến ngày 16/2/2020 để phòng, chống dịch bệnh nCoV xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường.

Sở GD- ĐT triển khai thực hiện chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc có biện pháp quản lý trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên trong thời gian tạm nghỉ học. Đồng thời báo cáo kịp thời tình hình phòng, chống dịch của đơn vị về BCĐ phòng, chống dịch nCoV của tỉnh.

CÔNG NGÔN