Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp điện tử

Cập nhật, 20:56, Thứ Bảy, 21/11/2020 (GMT+7)

Theo Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch- Đầu tư), nhiệm vụ của đơn vị những tháng cuối năm là tiếp tục thực hiện cơ chế liên thông trong đăng ký doanh nghiệp (DN). Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn thời gian cấp đăng ký DN so với quy định. Đặc biệt, tăng cường việc hướng dẫn, hỗ trợ DN trong việc đăng ký DN qua mạng điện tử.

Cùng với đó, nhằm thực hiện đạt và vượt kế hoạch chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang hoạt động loại hình DN trong năm 2020 và các năm tiếp theo, Sở Kế hoạch- Đầu tư là cơ quan tổng hợp tham mưu UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc qua việc thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với DN, hộ kinh doanh. Chủ động tổ chức đoàn khảo sát trực tiếp tại các DN, hộ kinh doanh, duy trì gặp gỡ giữa lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành và doanh nghiệp, hộ kinh doanh hàng quý,…

Trong 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh đã phát triển 256 DN, tổng vốn đăng ký 1.858 tỷ đồng, trong đó chuyển từ hộ kinh doanh sang loại hình DN là 20 DN). So với cùng kỳ năm 2019, giảm 3 DN, tổng vốn đầu tư giảm 906 tỷ đồng. Quy mô vốn đầu tư trung bình của 1 DN 7,26 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2019 10,67 tỷ đồng. Trong khi đó, DN tạm ngừng hoạt động 104 DN và số lượng DN giải thể 58 DN.

TRẦN PHƯỚC