TP Vĩnh Long

Có tổng số 19 hợp tác xã với tổng số vốn đăng ký trên 35 tỷ đồng

Cập nhật, 12:27, Thứ Năm, 19/11/2020 (GMT+7)

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP Vĩnh Long có tổng số 19 hợp tác xã với tổng số vốn đăng ký trên 35 tỷ đồng, với 1.800 thành viên. Trong đó, có 3 hợp tác xã mới thành lập, đạt 75% so với kế hoạch năm 2020. Bên cạnh đó, thành phố còn có 21 tổ hợp tác.

Theo đánh giá, đa số các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất trên địa bàn tiếp tục được duy trì và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Đồng thời áp dụng khoa học, kỹ thuật nên sản lượng được nâng lên, chi phí đầu tư sản xuất giảm, từ đó thu nhập của các xã viên, tổ viên và người lao động ngày càng nâng lên.

CÔNG NGÔN