Điều kiện để cán bộ, công chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu mới nhất

Cập nhật, 17:48, Thứ Năm, 26/11/2020 (GMT+7)

Căn cứ quy định tại Nghị định 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 và Nghị định 104/2020/NĐ-CP ngày 4/9/2020 thì cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi đáp ứng đủ 3 điều kiện sau đây:

1. Điều kiện thứ nhất: Phải thuộc một trong các đối tượng sau đây:

(1) Cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh dưới đây:

+ Phó Trưởng ban các ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng;

+ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

+ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm chuyên trách các Ủy ban của Quốc hội;

+ Thứ trưởng bộ; cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang bộ; người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;

+ Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;

+ Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia- Sự thật;

+ Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng.

+ Phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy; chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh- thành trực thuộc Trung ương.

+ Phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

+ Ủy viên ban thường vụ kiêm trưởng các ban đảng của Thành ủy TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

+ Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số.

(2) Những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

2. Điều kiện thứ hai: Phải có đủ sức khỏe để thực hiện chức trách, nhiệm vụ;

3. Điều kiện thứ ba: Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền.

Thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

- Đối với cán bộ, công chức tại điểm (1) kể trên, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tối đa là 5 năm, nhưng không vượt quá 60 tuổi.

- Đối với những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tối đa là 5 năm, nhưng không quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ.

HP (nguồn NLĐO)