Từ ngày 25/11/2019, doanh nghiệp sẽ sử dụng hệ thống eTax

Cập nhật, 05:34, Thứ Tư, 27/11/2019 (GMT+7)

Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh, để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, bắt đầu từ ngày 25/11/2019, các doanh nghiệp trực thuộc quản lý Cục Thuế tỉnh sẽ sử dụng hệ thống eTax tại đường dẫn http://thuedientu.gdt.gov.vn thay thế cho hệ thống khai thuế tại đường dẫn http://nhantokhai.gdt.gov.vn và nộp thuế tại đường dẫn http://nopthue.gdt.gov.vn.

Theo đó, trường hợp người sử dụng có mật khẩu của hệ thống “Nộp thuế điện tử” đã sử dụng trước đó tại website nopthue.gdt.gov.vn, sẽ đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST-QL, nhập mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống đã có, để sử dụng tất cả các dịch vụ: khai thuế, hoàn thuế, nộp thuế, tra cứu, quản lý và phân quyền tài khoản, hỏi đáp.

Từ tài khoản này, tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, người sử dụng có thể tạo, phân quyền cho các tài khoản phụ (phân quyền cho cán bộ quản lý theo chức năng).

Trường hợp người sử dụng có mật khẩu của hệ thống “Khai thuế điện tử” đã sử dụng trước đó tại website nhantokhai.gdt.gov.vn, người sử dụng đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST và thực hiện các bước tương tự như trên.

Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế, thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ trên hệ thống eTax tại chức năng “Đăng ký”.

Doanh nghiệp xem hướng dẫn trên hệ thống eTax tại đường dẫn http://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc trên website Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long tại đường dẫn http://vinhlong.gdt.gov.vn để thực hiện.

TRẦN PHƯỚC