Năm 2021: Thông tuyến BHYT ở cả tuyến tỉnh

Cập nhật, 14:19, Thứ Tư, 23/10/2019 (GMT+7)

Đây là nội dung được quy định cụ thể tại khoản 15, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Khoản 15, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định từ 1/1/2021, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2021 trong phạm vi cả nước.

Hiện nay, việc thông tuyến BHYT mới được áp dụng ở các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã và tuyến huyện. Đến năm 2021, việc thông tuyến sẽ được thực hiện ở cả tuyến tỉnh, lúc này, người dân tham gia BHYT sẽ có nhiều thuận lợi hơn cũng như được hỗ trợ nhiều hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho mình.

Tuy nhiên, việc thông tuyến này chưa áp dụng đối với các bệnh viện tuyến Trung ương để tránh tình trạng quá tải.

HP (nguồn NLĐO)